FORDítással FORDuljon a FORDunához !

FORDuna Fordító Kft.
Cím:    1113 Budapest, Bartók B. út 86.
Tel.:     209-2482, 209-2483;
Fax:     386-8626
e-mail: forduna@forduna.hu

Lektorálás

Lektorálási szolgáltatásaink

magyar és idegen nyelvű szöveg

  • nyelvi lektorálása,
  • szakmai lektorálása,
  • lektorált fordítások irodai záradékolása, hitelesítése, hitelesíttetése.
  1. A nyelvi lektorálást olyan képesített szakember végzi, akinek a célnyelv az anyanyelve, vagy hosszabb ideig élt, dolgozott az adott nyelvterületen. A fordítást nyelvtan, stílus és szóhasználat szempontjából ellenőrzi.
  2. A szakmai lektorálást olyan képesített szakember végzi, akinek a célnyelv az anyanyelve, vagy hosszabb ideig élt, dolgozott az adott nyelv-, illetve szakterületen. Szakmai szempontok szerint ellenőrzi és egységesíti a szakterület terminológiájának használatát.
  3. Az irodai záradékolás során az irodánk által készített lektorált fordítást a forrásnyelvi anyaggal való egyezőséget tanúsító hivatalos záradékkal látjuk el. A forrás- és célnyelvi anyagot egymással roncsolásmentesen nem bontható formában összefűzzük.
  4. A hitelesítést a hatályos jogszabály alapján cégiratok esetében végezhetjük el. (A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 6/A. §: Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely – a cég választása szerinti – hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak. )
  5. Hitelesíttetés: az olyan okmányok esetében, amelyek hiteles fordítását a hatályos jogszabály alapján irodánk nem készítheti el, az erre kizárólagosan felhatalmazott OFFI Zrt. felkérésével végezzük el.

A fordításra átadott szöveg szakmai nehézségére, bonyolultságára, rendeltetésére tekintettel pótdíjat nem számítunk fel, de javasoljuk lektor felkérését.