FORDítással FORDuljon a FORDunához !

FORDuna Fordító Kft.
Cím:    1113 Budapest, Bartók B. út 86.
Tel.:     209-2482, 209-2483;
Fax:     386-8626
e-mail: forduna@forduna.hu

Szakfordítás

Fordítási szolgáltatásaink

Idegen nyelvre, idegen nyelvről és idegen nyelvek közötti

  • nyersfordítás,
  • szakfordítás,
  • kivonatolás,
  • fordítások irodai záradékolása, hitelesítése, hitelesíttetése.
  1. A nyersfordítást a célnyelvi területen általános ismeretekkel rendelkező képesített fordító készíti, helyesírás ellenőrzést alkalmaz és a kész szöveget még egyszer átolvassa.
  2. A szakfordítást olyan szakképesítésű fordító készíti, aki maga is az adott szakterületen végezte tanulmányait, illetve dolgozott. A fordítás megfelel az adott szakterület szakmai szókincsének, így a szakemberek számára érthetően fejezi ki a célnyelven a forrásnyelvi szöveg mondanivalóját. A szakfordító figyelembe veszi a megrendelő által rendelkezésre bocsátott terminológiát, szükség esetén szószedetet készít és azt egyezteti. Helyesírás ellenőrzést alkalmaz, a kész szöveget még egyszer átolvassa, majd az anyag irodai korrektúrázásra is kerül.
  3. Kivonatolás: a képesített szakfordító a forrásnyelvi szöveg gondos feldolgozása alapján, a megrendelő által meghatározottt tömörítési szempontok szerint nyelvileg és szakmailag helyes rövid célnyelvi összefoglalót készít.
  4. Fordítások irodai záradékolása, hitelesítése, hitelesíttetése: lásd a lektorálás pontban.

A fordításra átadott szöveg szakmai nehézségére, bonyolultságára, rendeltetésére tekintettel pótdíjat nem számítunk fel, de javasoljuk lektor felkérését.