280 állandó fordítóval, tolmáccsal dolgozunk, 

köztük az általános fordítási munkák és egy-egy szakterület szakemberei egyaránt megtalálhatók. Munkatársaink gazdasági, jogi, pénzügyi, számítástechnikai, telekommunikációs, híradástechnikai, környezetvédelmi, közlekedési, építőipari, oktatási, orvosi, természettudományi területekre szakosodtak. Lektorainknak vagy a célnyelv az anyanyelvük, vagy hosszabb ideig éltek és dolgoztak az adott nyelv-, illetve szakterületen.

Fordítás

magyar nyelvről idegen nyelvre:

 • nyersfordítás,
 • szakfordítás,
 • kivonatolás,
 • fordítások irodai záradékolása, hitelesítése, hitelesíttetése.

nyersfordítást a célnyelvi területen általános ismeretekkel rendelkező képesített fordító készíti, helyesírás ellenőrzést alkalmaz és a kész szöveget még egyszer átolvassa.

szakfordítást olyan szakképesítésű fordító készíti, aki maga is az adott szakterületen végezte tanulmányait, illetve dolgozott. A fordítás megfelel az adott szakterület szakmai szókincsének, így a szakemberek számára érthetően fejezi ki a célnyelven a forrásnyelvi szöveg mondanivalóját. A szakfordító figyelembe veszi a megrendelő által rendelkezésre bocsátott terminológiát, szükség esetén szószedetet készít és azt egyezteti. Helyesírás ellenőrzést alkalmaz, a kész szöveget még egyszer átolvassa, majd az anyag irodai korrektúrázásra is kerül.

Kivonatolás: a képesített szakfordító a forrásnyelvi szöveg gondos feldolgozása alapján, a megrendelő által meghatározottt tömörítési szempontok szerint nyelvileg és szakmailag helyes rövid célnyelvi összefoglalót készít.

Fordítások irodai záradékolása, hitelesítése, hitelesíttetése: lásd a következő – lektorálás pontban.

A fordításra átadott szöveg szakmai nehézségére, bonyolultságára, rendeltetésére tekintettel pótdíjat nem számítunk fel, de javasoljuk lektor felkérését.

Lektorálás

Magyar és idegen nyelvű szöveg

 • nyelvi lektorálása,
 • szakmai lektorálása,
 • lektorált fordítások irodai záradékolása, hitelesítése, hitelesíttetése.

nyelvi lektorálást olyan képesített szakember végzi, akinek a célnyelv az anyanyelve, vagy hosszabb ideig élt, dolgozott az adott nyelvterületen. A fordítást nyelvtan, stílus és szóhasználat szempontjából ellenőrzi.

szakmai lektorálást olyan képesített szakember végzi, akinek a célnyelv az anyanyelve, vagy hosszabb ideig élt, dolgozott az adott nyelv-, illetve szakterületen. Szakmai szempontok szerint ellenőrzi és egységesíti a szakterület terminológiájának használatát.

Az irodai záradékolás során az irodánk által készített lektorált fordítást a forrásnyelvi anyaggal való egyezőséget tanúsító hivatalos záradékkal látjuk el. A forrás- és célnyelvi anyagot egymással roncsolásmentesen nem bontható formában összefűzzük.

hitelesítést a hatályos jogszabály alapján cégiratok esetében végezhetjük el. (A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 6/A. §: Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely – a cég választása szerinti – hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak. )

Hitelesíttetés: az olyan okmányok esetében, amelyek hiteles fordítását a hatályos jogszabály alapján irodánk nem készítheti el, az erre kizárólagosan felhatalmazott OFFI Zrt. felkérésével végezzük el.

A fordításra átadott szöveg szakmai nehézségére, bonyolultságára, rendeltetésére tekintettel pótdíjat nem számítunk fel, de javasoljuk lektor felkérését.

Tolmácsolás

Tolmácsolási szolgáltatásaink:

 • kísérő tolmácsolás,
 • követő (konszekutív)
 • tolmácsolás,
 • pódium tolmácsolás,
 • szimultán (szinkron) tolmácsolás
 •  

Kísérő tolmácsolás: a kétirányú kommunikáció eseti jellegű  elősegítése, általában egy személy részére. Jellemzően látogatások, bemutatók, oktatások alkalmával.

Követő (konszekutív) tolmácsolás: többnyire tárgyalásokon alkalmazzák, a tolmács közvetlen résztvevője a megbeszélésnek. A tolmácsolást akkor kezdi, amikor a beszélő befejezett egy gondolati egységet. A tolmácsolás mindkét irányba történik.

Pódium tolmácsolás: előadások, rendezvények alaklmával, nagyobb létszámú közönség részére az előadó mellett állva többnyire mikrofonba végzett tolmácsolás.

Szimultán (szinkron) tolmácsolás: a tolmács az előadót fejhallgatón keresztül hallgatja elkülönített kabinban, de a lehetőségekhez mérten közvetlen rálátása van az előadóra és az eseményekre. Folyamatosan mikrofonba tolmácsolja az elhangzottakat, párhuzamosan az előadóval. A munka jellegéből adódó fokozott terhelés miatt a feladatot minimum 2 tolmács látja el. A szinkron tolmácsolás speciális formája az un. „fülbesúgó” tolmácsolás egy nagyobb csoportban, egy vagy néhány az idegen nyelvet nem értő személy részére. Ennek eszköze a tour guide berendezés.

Kiegészítő szolgáltatásaink

Külön díjazás ellenében vállalunk:

 • szerkesztést,
 • képek, ábrák beolvasását lapolvasóval,
 • számítógépes szöveg- és adatrögzítést,
 • sokszorosítást,
 • spirálozást, tűzést, élszorítóval összefűzést.

Megrendelhetik tőlünk:

 • tolmács-személyi titkár biztosítását,
 • tolmácsberendezés rendelkezésre bocsátását,
 • rendezvények megszervezését.

Gyors ügyintézés
3 egyszerű lépésben

1

Küldje el nekünk fordítandó anyagait

és 3 órán belül személyre szabott ajánlatot adunk Önnek.

2

Igazolja vissza a megbízást

Amennyiben elnyertük bizalmát, megkezdjük a fordítást.

3

Vegye át dokumentumait

A megbeszélt határidőre elkészítjük Önnek anyagait
Scroll to Top